ثبت رسید پرداخت هزینه:

مشترک گرامی، در صورتی که هزینه کلاس یا خدمات مورد نظر خود را واریز نموده اید، لطفا فرم ثبت پرداخت هزینه را در قسمت پایین به طور کامل تکمیل نمایید تا کارشناسان ما ثبت نهایی درخواست شما را انجام دهند.

مشخصات شامل نام صاحب حساب، نام متقاضی خدمات، تاریخ و زمان واریز هزینه و مبلغ واریز شده می باشد.

پس از ثبت پرداخت، کارشناسان ما با شما تماس خواهند گرفت و مشخصاتی نظیر نزدیک ترین شعبه آموزشگاه، سالن و مراکز مرتبط را به شما اعلام خواهند کرد تا به راحتی خدمات مورد نظر خود را دریافت نمایید.
از اینکه دایلو را انتخاب نموده اید، همواره از شما سپاسگزاریم.

لطفا نام و نام خانوادگی صاحب حسابی که هزینه را پرداخت کرده است بنویسید.
لطفا نام و نام خانوادگی فردی که دریافت کننده خدمات است را بنویسید.
لطفا تاریخ واریز هزینه را به حروف یا عدد بنویسید.
لطفا زمان تقریبی واریز هزینه را مشخص نمایید.
لطفا مبلغ واریز شده را بنویسید.