تلفن تماس: 02128421541

آزمون پذیرش پزشکی IMAT چیست؟

موسسه زبان دایلو در اینجا به بررسی کامل آزمون پذیرش در رشته های علوم پزشکی، دندانپزشکی  و جراحی IMAT در دانشگاه های ایتالیا و دیگر دانشگاه ها می پردازد و توضیح کاملی درباره نحوه ثبت نام، هزینه آزمون، منابع آموزشی و ساختار آزمون به شما می دهد. پس این مطلب را تا انتها مطالعه بفرمایید.

آزمون پزشکی IMAT

مقدمه ای درباره آزمون IMAT:

این آزمون که مخفف International Medical Admissions Test است به کمک مرکز طراحی آزمون های پذیرش کمبریج (CAAT) و وزارت آموزش پرورش ایتالیا (MIUR) طراحی و اجرا می گردد. آزمون IMAT یک آزمون بر پایه حوزه های خاص علوم پزشکی است که حدود 100 دقیقه زمان می برد.

این آزمون به زبان انگلیسی می باشد و برای متقاضیانی که قصد تحصیل در رشته های پزشکی، دندانپزشکی و دوره های جراحی دارند می باشد. این دوره ها به زبان انگلیسی آموزش داده می شود و برای متقاضیانی بومی و خارجی فراهم گردیده است.

چه دانشگاه هایی برای پذیرش، مدرک IMAT را لازم می دانند؟

برای اطلاع بیشتر از شرایط پذیرش این دانشگاه ها بر روی آن ها کلیک کنید و شرایط ورود آن ها را مطالعه بفرمایید تا از آخرین تغییرات مطلع گردید. همچنین این آزمون با آزمون USMLE متفاوت می باشد.

ساختار آزمون IMAT چگونه است؟

مقدمه ای درباره ساختار:

این امتحان به صورت کاغذی می باشد و شرکت کنندگان با خودکار به سوالات پاسخ می دهند و دارای 60 سوال چند گزینه ای (multiple-choice) می باشد که در 4 قسمت تقسیم شده اند. تمام سوال ها دارای پنج گزینه برای پاسخ می باشند که یکی از آن ها صحیح است. شرکت کنندگان 100 دقیقه وقت برای تکمیل آزمون دارند.

آزمون پزشکی IMAT

قسمت اول (Logical Reasoning and General Knowledge):

در این بخش شرکت کنندگان به 22 سوال چند گزینه ای (multiple-choice) پاسخ خواهند داد. سوالات برای سنجش سطح داوطلبین در ارتباط با مهارت های عمومی در حل مسائل، درک مباحث، تجزیه تحلیل داده ها و استنباط و دانش عمومی می باشد. امتیاز ارائه شده برای بخش استدلال منطقی (Logical Reasoning) و دانش عمومی (General Knowledge) به صورت مجزا می باشد. 20 سوال مربوط به بخش استدلال منطقی بوده و 2 مربوط به بخش دانش عمومی.

قسمت های 2، 3 و 4 (Scientific Knowledge):

در بخش های دوم، سوم و چهارم در این آزمون، شرکت کنندگان به 38 سوال چند گزینه ای پاسخ خواهند داد. در این قسمت ها توانایی استفاده از دانش علمی در سطح مدرسه ای در علوم شیمی، زیست، ریاضی و فیزیک ارزیابی می گردد.

 • قسمت دوم شامل 18 سوال زیست شناسی (Biology) می باشد.
 • قسمت سوم دارای 12 سوال در ارتباط با علم شیمی است.
 • قسمت چهارم دارای 8 سوال مرتبط با فیزیک و ریاضی می باشد.

امتیاز دهی در آزمون IMAT:

نمرات شرکن کنندگان در این آزمون با استفاده از فرمول زیر محاسبه می گردد.

 • برای هر پاسخ صحیح 5 نمره دریافت می گردد.
 • برای هر پاسخ اشتباه 4 نمره کسر می گردد.
 • برای هر سوالی که پاسخ داده نشود 0 امتیاز تعلق می گیرد.
امتحان پذیرش پزشکی IMAT

امتیاز کل در این آزمون 90 می باشد و به هر یک از تست های زیست، شیمی، فیزیک و ریاضی، استدلال منطقی و دانش عمومی امتیازدهی می شود. حالا بیایید به بررسی دقیق هر کدام از بخش های آزمون با مثال بپردازیم تا کاملا با فرمت آن آشنا شوید.

بررسی قسمت اول (دانش عمومی و استدلال منطقی):

این بخش به سنجش سطح دانش عمومی و مهارت های تفکر که دانش آموزان به آن برای تحصیل در دوره های پیشرفته علمی نیاز دارند، می پردازد. داشتن این نوع توانایی ها پایه ی تحصیل در دوره های آکادمیک دانشگاهی می باشد، که شامل حل مسائل نوین، ارائه استدلال و بحث مناسب برای توجیه یک نتیجه گیری و یا برای ترویج یا حمایت از یک دیدگاه است.

دانش عمومی (General Knowledge):

سوال های این بخش در ارتباط با موضوعات فرهنگی، شامل طیفی از جنبه های مختلف فرهنگ ادبی، تاریخی، فلسفی، اجتماعی و سیاسی می باشد. این سوال ها طبق برنامه درسی مدارس نمی باشد و هدف ارزیابی سطح دانش شرکت کنندگان در حوزه های گوناگون است. داوطلبینی که به وقایع روزانه خبری به عنوان برنامه های فوق درسی علاقه مند باشند که به صورت مکرر خود را با اخبار محلی و بین المللی به روز نگه می دارند، نسبتا برای پاسخ به این نوع سوالات آمادگی بیشتری خواهند داشت.

استدلال منطقی (Logical Reasoning):

سوالات این بخش به ارزیابی توانایی های تفکر، استدلال و آنالیز می پردازد، به خصوص توانایی دنبال کردن مراحل منطقی (Logical steps) در شرایط مختلف برای شناسایی خطا های مباحث، حل مسائل و شناسایی و تفکیک مطالب مرتبط از مطالب غیر مرتبط می باشد. در این قسمت 2 نوع سوال استدلال منطقی وجود دارد:

نمرات امتحان پزشکی IMAT
 • تفکر عمیق (Critical thinking): سوالاتی که در ارتباط با استدلال با استفاده از زبان منطقی عامیانه نوشتاری می باشد.

این سوالات بر روی مهارت هایی که در ارتباط با درک و ارزیابی مباحث هستند، تمرکز می کنند.

 • حل مسائل (Problem solving): شامل سوالاتی که در ارتباط با استدلال با استفاده از مهارت های ریاضی و هندسی می باشد است.

برای اینکه به این سوال ها پاسخ صحیح داده شود، نیاز است تا شرکت کنندگان از روشی منطقی استفاده کنند. هیچ دانشی از موضوع های گوناگون به خصوصی از قبل لازم نیست و تمام اطلاعاتی که برای پاسخ به سوال ها لازم باشد، در خود سوال بیان شده است. موسسه زبان دایلو به همه داوطلبین آزمون IMAT توصیه می کند تا خود را با انواع سوالات این آزمون آشنا کنند.

پس در ادامه به بیان مثال های متعدد در ارتباط با بخش های آزمون می پردازیم.

در بخش Critical thinking می توان گفت که 7 نوع سوال وجود دارد که در جلسه آزمون ممکن است با آن ها مواجه شوید.

 • خلاصه نتیجه اصلی (Summarising the main conclusion)
 • نتیجه گیری (Drawing a conclusion)
 • شناسایی یک برداشت (Identifying an assumption)
 • بررسی تاثیر سند بیشتر (Assessing the impact of additional evidence)
 • تشخیص اشتباهات استدلالی (Detecting reasoning errors)
 • شناسایی استدلال موازی (Identifying parallel reasoning)
 • بکارگیری قوانین (Applying principles)
ساختار و بخش های ازمون IMAT

نمونه سوالات ازمون پزشکی IMAT:

خلاصه نتیجه اصلی (Summarising the main conclusion):

به مثال زیر نگاه کنید:

There has been a decline in the rate of many of the illnesses of old age. The causes of this decline include such medical advances as new drugs and surgical techniques.There is, however, another factor. The present generation of 60- and 70-year-olds had much better nutrition as children than did their parents. Good nutrition in childhood is important for good health in adulthood. Since improvements in nutrition have continued over the past sixty years, we can expect that many of the illnesses of old age will continue to decline.

Which one of the following best expresses the main conclusion of the above argument?

 • A. We can expect that improvements in nutrition will continue.
 • B. The rate of many of the illnesses of old age has declined.
 • C. Medical advances have significantly reduced the rate of diseases of old age.
 • D. The fall in the rate of many of the illnesses associated with old age will continue.
 • E. Improvements in nutrition have been very important in maintaining good health in old age.

در این نوع سوال، آزمون دهندگان باید قضاوت کنند که کدام یک از بیانیه های A تا E به بهترین شکل نتیجه اصلی بحث را بیان می کند. نتیجه بحث می تواند در هر قسمت از متن قرار بگیرد و ضرورتی ندارد که فکر کنید در آخر پاراگراف نوشته شده است. آنچه که نیاز است شناسایی گردد بیانیه ای است که توسط قسمت های مختلف پاراگراف حمایت می شود.

در اینجا گزینه D پاسخ صحیح می باشد.

نتیجه گیری (Drawing a conclusion):

به مثال زیر نگاه کنید:

The demand for blood donors is increasing all over the world. In Western countries, in particular, demand has been rising so rapidly that shortages have begun to appear. In all such countries, demand is growing much faster than rates of growth in populations aged 18–65, and it is this group who are the major blood donors. And, despite a massive research effort to find alternatives, it remains true that in medicine there is no substitute for human blood.

Which one of the following conclusions can be drawn from the passage?

 • A. As the demand for blood has increased, so has the supply fallen.
 • B. The rate of growth of the blood-donor population has been slowing recently.
 • C. The increase in the rate of demand for blood is mainly due to population growth.
 • D. If more blood donors could be found, there would be no need to find a substitute for human blood.
 • E. The problem of the increase in demand for blood shows no sign of disappearing.

در این نوع سوال، پرسیده شده است که کدام یک از استنتاج های نوشته شده طبق متن صحیح است. برای پاسخ به این سوال نیاز است که شرکت کنندگان هر 5 گزینه A تا E را درنظر بگیرند و به این فکر کنند که آیا مطالب ارائه شده در متن دلیل محکمی به آن ها برای قبول کردن یکی از گزینه ها می دهد یا خیر.

در اینجا گزینه E پاسخ صحیح می باشد.

شناسایی یک برداشت (Identifying an assumption):

به مثال زیر دقت کنید:

Success in modern America is very much measured by the quantity of material possessions one has. A lack of material possessions means one is judged to be unsuccessful. Those people with few material possessions therefore must feel a strong sense of failure.

Which one of the following is an underlying assumption of the above argument?

 • A. Most modern Americans are successful.
 • B. Success can be precisely measured.
 • C. People in America with few material possessions want to be seen as successful.
 • D. Excessive desire for material possessions is psychologically damaging.
 • E. Over-emphasis on material possessions creates social problems.

برداشت یا تصور چیزی است که در متن به آن اشاره نشده است، اما برای نتیجه گیری می توان آن را حدس زد. در ابتدا نیاز است که نتیجه گیری مبحث را شناسایی کنید. سپس به دنبال استدلالی که برای حمایت از این نتیجه گیری بیان می کند بگردید و به هر نکته مهم دیگری که در استدلال اشاره نشده است، فکر کنید.

در اینجا گزینه C پاسخ صحیح است.

بررسی تاثیر سند بیشتر (Assessing the impact of additional evidence):

Zoos are entirely unsuitable places for animals. People visit zoos to learn about animal behaviour but the animals they see are likely to be behaving in abnormal and neurotic ways because of the cramped and unnatural conditions in which they are kept. Zoos should be closed and the money saved should be used for the protection of natural habitats.

Which one of the following, if true, would most weaken the above argument?

 • A. Humans living in cramped conditions can also become neurotic
 • B. Zoos enable endangered species to survive by breeding them in captivity and then re- introducing them to the wild
 • C. Many of the animals at present in zoos would not be capable of living in the wild.
 • D. The protection of natural habitats is very costly
 • E. Schoolchildren can learn a great deal about animals from visiting zoos

این نوع سوال معمولا از آزمون دهندگان می خواهد که به اینکه چه چیزی مبحث را تضعیف یا تقویت می کند فکر کنند. در ابتدا نیاز از که شرکت کنندگان به خوبی متوجه شوند که مبحث سعی دارد چه چیزی را ثابت کند. سپس سعی کنید که نتیجه آن را متوجه شوید و به این فکر کنید که چه تاثیری هر کدام از گزینه های مطرح شده بر روی نتیجه مبحث خواهد داشت.

در اینجا پاسخ صحیح گزینه B می باشد.

نمونه سوال های ازمون IMAT

تشخیص اشتباهات استدلالی (Detecting Reasoning Errors):

به مثال زیر نگاه کنید:

In order to succeed in academic examinations it is necessary to study. Therefore, if a student works hard in a particular subject, he or she should do well when it comes to the examination.

Which one of the following best describes the flaw in the argument?

 • A. It assumes that it is necessary to study in order to succeed.
 • B. It overestimates the value of studying in preparation for examinations.
 • C. It ignores the fact that some subjects are more academic than others.
 • D. It assumes that studying hard is a sufficient condition for academic success.
 • E. It ignores the fact that some students do not need to study very much in order to

این نوع سوال از آزمون دهندگان می خواهد که خطا های در بحث را شناسایی کنند، به این معنا که نیاز است شرکت کنندگان توضیح دهند که چرا نتیجه، طبق استدلال های بیان شده اشتباه است. پس نیاز است که به وضوح نتیجه متن را متوجه شده باشید و اینکه چه دلایلی برای حمایت از آن نیاز است.

در اینجا پاسخ صحیح گزینه D می باشد.

نمونه سوال اموزشی امتحان IMAT

شناسایی استدلال موازی (Identifying Parallel Reasoning):

به مثال زیر توجه کنید:

If you want to earn a good salary these days, you have to gain considerable experience of working abroad. Since I have always wanted to earn a huge salary, it’s obvious that I’m going to have leave this country for some period of time.

Which one of the following most closely parallels the reasoning used in the above argument?

 • A. If I had more time to spend on this project, I know that it would be very successful. I’ve been told that I’m not going to be given enough time, so the project isn’t going to succeed.
 • B. Sam knew that if he wanted to write a film script, he would have to learn the special techniques needed for such scripts. He has enrolled on a course to learn how to write them, so he’ll soon be writing his first script.
 • C. If the Ambassador can bring the two sides together for talks, there’s a good chance of peace. Peace is something that both sides want, so he’ll be talking to both sides soon.
 • D. If the doctor thinks that you should be allowed out of bed for a short while, then you must be recovering well from your operation. You have recovered much quicker than she thought you would, so you’ll be out of bed a lot from now on.
 • E. Annie says that it she really wants to win the race, she‘ll have to train very hard every day. She told me that she is determined to win the race, so that means she’ll be working hard on her training programme every day from now on.

در این نوع سوال از شرکت کنندگان خواسته می شود که بحث مشابه را تشخیص دهند، اما تشابه در موضوع نمی باشد. نیاز است به دنبال شباهت در ساختار و الگوی مبحث بگردید. پس در ابتدا به شناسایی ساختار مبحث بپردازید، سپس با درنظر گرفتن هر گزینه ساختار آن را با ساختار بحث در متن مقایسه کنید تا بحثی را پیدا کنید که دارای ساختار مشابهی می باشد.

در اینجا پاسخ صحیح گزینه E است.

ازمون ورودی دوره های علوم پزشکی IMAT

بکارگیری قوانین (Applying principles):

به مثال زیر دقت کنید:

Smokers who suffer from heart disease which is caused by their smoking should not be allowed to get free health treatment. That is because this is an example of self-inflicted illness. Those whose actions have caused illness or injury to themselves should make a financial contribution to their treatment.

Which one of the following best illustrates the principle underlying the argument above?

 • A. Children should get free dental treatment, even if they eat sweets which cause dental decay.
 • B. Motor cyclists whose head injuries are caused by not wearing a crash helmet should make a financial contribution to their treatment.
 • C. Smokers who cannot afford to pay for healthcare should be allowed free treatment when they are ill.
 • D. People who are injured in car accidents should receive free treatment regardless of whether they were wearing a seat belt.
 • E. Heart disease sufferers who can afford to pay for health treatment should not receive free treatment.

این سوال از آزمون دهندگان می خواهد که تشخیص دهند کدام یک از گزینه ها نشانگر اصل متن می باشد. یک اصل یا قانون یک توصیه عمومی است که در متن تنها در برای یک وضعیت بکار برده شده است، اما می تواند برای وضعیت های دیگر نیز بکار گرفته شود. برای پاسخ به این نوع سوال، نیاز است که در ابتدا این قانون را شناسایی کنید، سپس با درنظر گرفتن هر کدام از گزینه ها، تشخیص دهید که کدام یک از آن ها طبق این قانون صحیح خواهد بود.

در اینجا پاسخ صحیح گزینه B است.

انواع سوالات ازمون علوم پزشکی IMAT

در قسمت حل مسئله (Problem solving)، 3 نوع سوال وجود دارد.

 • انتخاب بخش مرتبط (Relevant Selection)
 • پیدا کردن روش انجام کار (Finding Procedure)
 • شناسایی تشابه (Identifying Similarity)

اگرچه اکثر سوالات بر پایه یکی از این نوع فرم سوال می باشد، میتوان گفت که برخی از سوالات زیر مجموعه بیش از یکی از این نوع های اشاره شده است.

انتخاب بخش مرتبط (Relevant Selection):

به مثال زیر دقت کنید:

The following information gives figures for the percentage growth per year of labour productivity per person per year in various countries during three periods.

 • Japan: Period 1:8.5 , Period 2: 3.0 , Period 3: 3.2
 • France: Period 1: 5.4 , Period 2: 3.0 , Period 3: 2.6
 • United Kingdom: Period 1: 3.6 , Period 2: 1.5 , Period 3: 2.4
 • Belgium: Period 1: 3.3 , Period 2: 2.8 , Period 3: 2.3
 • Sweden: Period 1: 4.1 , Period 2: 1.5 , Period 3: 1.8
 • Denmark: Period 1: 4.3 , Period 2: 2.6 , Period 3: 1.7
 • Italy: Period 1: 6.3 , Period 2: 3.0 , Period 3: 1.6
 • Netherlands: Period 1: 4.8 , Period 2: 2.7 , Period 3: 1.6
 • Germany: Period 1: 4.5 , Period 2: 3.1 , Period 3: 1.6
 • United States: Period 1: 2.2 , Period 2: 0.0 , Period 3: 0.8

Which country’s percentage growth per year remained consistently greater than half of its Period 1 level in the following periods?

 • A. Belgium
 • B. Denmark
 • C. France
 • D. Germany
 • E. United Kingdom

اغلب یک مسئله پر از مطالب گوناگون می باشد که اکثر آن ها غیر مرتبط هستند و این نوع سوال نیازمند “انتخاب مرتبط” می باشد. هدف تنها انتخاب اطلاعاتی است که لازم و مفید برای پیدا کردن یک راه حل باشد.

در اینجا گزینه A پاسخ صحیح است.

پیدا کردن روش انجام کار (Finding Procedures):

به مثال زیر توجه کنید:

تمرین سوال های ازمون IMAT

A child’s bus fare is cheaper than the adult fare but is more than half the adult fare. The total cost of a single journey for an adult and two children is €1.20. Adult fares are all multiples of 10 cents.

What is the adult fare?

 • A. 30 cents
 • B. 40 cents
 • C. 50 cents
 • D. 60 cents
 • E. 70 cents

برخی وقت ها ممکن است که متوجه شوید که حتی اگر تمام مطالب مرتبط را انتخاب کرده باشید، هیچ راه حلی پیدا نمی شود. برای این نوع سوال نیاز است که شما سبک یا روش انجام کاری را پیدا کنید تا با استفاده از آن، راه حلی را پیدا کنید.

در اینجا گزینه C پاسخ صحیح می باشد.

سوالات ریاضی در آزمون IMAT

شناسایی تشابه (Identifying Similarities):

به مثال زیر نگاه کنید:

I wish to tile an area of wall 120 cm wide by 100 cm high. Tiles are 20 cm square. I will, therefore, need 6 x 5 = 30 tiles.

Which one of the following uses the same method of calculation as that above?

 • A. A staircase is 3 m high. Each step rises 0.25 m. Therefore, there are 12 steps.
 • B. A room is 4.2 m by 2.0 m. Carpet costs €10.00 per square metre. Therefore, it will cost €84.00 to carpet the room.
 • C. A box containing sugar cubes is 10 cm x 10 cm x 5 cm . A sugar cube is 1cm on each side. Therefore, the box contains 500 cubes.
 • D. Using square tables 1.5 m on each side, I need to make up a conference table 6 m x 3 m. Therefore I will need 8 tables.
 • E. I work 40 hours a week and earn €5.00 an hour. Therefore, in 4 weeks I will earn €800.00.

در این نوع سوال به شرکت کنندگان اطلاعاتی را خواهند داد و از آن ها خواسته می شود که همان مطالب را که به شکل دیگری بیان شده اند را شناسایی کنند. همچنین ممکن است نیاز باشد که یک وضعیتی که اطلاعات متفاوت اما ساختاری مشابه دارد را پیدا کنند.

در اینجا پاسخ صحیح گزینه D است.

قسمت دوم در آزمون، زیست شناسی (Biology):

موضوعاتی که شامل این قسمت می گردد را در زیر اشاره می کنیم.

 • شیمی سلول های زنده: اهمیت زیستی واکنش های ضعیف، مولکول های ارگانیک در جانداران و عملکرد آن ها و نقش آنزیم ها.
 • سلول به عنوان کوچکترین واحد زندگی: فرضیه سلولی، اندازه سلولی، سلول های پروکاریوتی و یوکاریوتی، سلول های جانوری و گیاهی و ویروس ها. ساختار و عملکرد غشاء سلولی و انتقال مواد از غشاء سلولی. ساختار های سلولی و عملکرد آن ها، چرخه سلولی و تقسیم سلولی (میتوز و میوز) و کروموزوم ها.
 • انرژی زیستی: انرژی سلول ها ATP، فتوسنتز، تنفس هوازی و غیر هوازی.
 • تولید مثل و وراثت: چرخه سلولی، تولید مثل جنسی و غیر جنسی، ژنتیک مندل، نظریه وراثت کروموزومی، ژنتیک مولکولی، دی ان آ پروکاریوتی، ساختار کروموزوم یوکاریوتی، ژن ها و کنترل بیان ژن، بیماری های ژنتیکی و مسائل بیوتکنولوژی.
 • وراثت و محیط: جهش، انتخاب طبیعی و مصنوعی، نظریه های تکامل.
 • آناتومی و فیزیولوژی حیوانات و انسان: بافت سلولی حیوانی، هوموستاز، آناتومی و فیزیولوژی دستگاه های بدن انسان و حیوانات و تعامل آن ها با یکدیگر.

قسمت سوم آزمون، شیمی (Chemistry):

موضوعاتی که از آن ها در این بخش سوال طرح می گردد شامل: اجزای تشکیل دهنده اجسام، ساختار اتمی، جدول تناوبی عنصر ها، پیوند شیمیایی، اساس شیمی معدنی، واکنش های شیمیایی، محلول ها، اسید ها و باز ها، اساس شیمی آلی.

سوالات شیمی امتحان IMAT

قسمت چهارم آزمون، فیزیک و ریاضی (Physics & Mathematics):

موضوعات مرتبط با این بخش شامل موارد زیر می باشد.

فیزیک: اندازه گیری، حرکت شناسی، دینامیک، حرکت مایعات، ترمودینامیک، الکترواستاتیک و الکترودینامیک.

ریاضی: جبر، توابع، هندسه، احتمال و آمار.

حالا برای آشنایی بیشتر شما با سوال ها به چند مثال زیر توجه کنید.

Question 1: An oxide of iron has the formula Fe3O4 and contains both Fe2+ and Fe3+ ions.

Which one of the following is the fraction of iron ions that are in the Fe2+ state?

 • A. 1.4
 • B. 1.3
 • C. 1.2
 • D. 2.3
 • E. 3.4

در اینجا پاسخ صحیح گزینه B می باشد.

سوالات فیزیک در آزمون پزشکی IMAT

Question 2: Below are four statements about thermal (heat) energy.

1. A substance can lose heat energy without its temperature falling.

2. Heat energy can pass through a vacuum.

3. Steam at 100oC has more heat energy than the same mass of boiling water at 100 C.

4. When a container of water is cooled near the top, a convection current is set up in the water.

Which statements are correct?

 • A. 1, 2 and 3 only
 • B. 2, 3 and 4 only
 • C. 1, 2 and 4 only
 • D. 1, 3 and 4 only
 • E. 1, 2, 3 and 4

در اینجا پاسخ صحیح گزینه E می باشد.

سوالات رایج در ارتباط با آزمون IMAT:

تاریخ و مراکز برگزاری این آزمون در کجاست؟

برای اطلاع از آخرین زمان ها و مراکز برگزاری آزمون به وبسایت آزمون های پذیرش کمبریج مراجعه کنید.

در روز آزمون نیاز است که چه چیزهایی به همراه خود داشته باشم؟

 • هر دو ایمیل تایید هنگام ثبت نام و پرداخت هزینه آزمون را به صورت چاپ شده به همراه داشته باشید.
 • کارت شناسایی عکس دار که باید اصل و معتبر باشد و با مشخصاتی که هنگام ثبت نام وارد کرده اید مطابقت داشته باشد.
 • داشتن خودکار مشکی اگر که در مراکز خارج از ایتالیا امتحان می دهید. اگر در مراکز داخل ایتالیا امتحان دهید، نیازی به آوردن خودکار نیست.

در روز آزمون ممکن است نیاز شود که تا حدود 4 ساعت در مرکز برگزاری آزمون بمانید، پس نیز است که برنامه های سفر خود را مطابق این مسئله برنامه ریزی کنید.

پس از برگزاری آزمون چه اتفاقی می افتد؟

سوالات و پاسخ آن ها قبل از اینکه نتایج آزمون مشخص گردد، در وبسایت (MIUR) منتشر می گردد. معمولا نتایج آزمون تا 4 هفته معلوم می گردد.

هزینه آزمون چقدر است؟

هزینه شرکت در آزمون IMAT حدود 164 دلار می باشد.

برای کسب منابع آموزشی برای آمادگی در آزمون IMAT چه پیشنهادی می دهید؟

شما می توانید برای دانلود نمونه سوالات سال های گذشته و پاسخ آن ها بر روی نمونه سوالات آزمون IMAT کلیک کنید تا به صفحه مربوطه برای گرفتن فایل های PDF بروید.

امیدواریم که با مطالعه مطالب ارائه شده به خوبی با این آزمون آشنا شده باشید.

برای شروع دوره خود، فرم ثبت نام را تکمیل نمایید و با ما تماس بگیرید.

منو را ببند
.
درخواست مشاوره
close slider
سوالات خود را در ارتباط با کلاس مورد نظر خود از ما بپرسید.